Grafické organizátory

Ladislava Whitcroft, 18. 5. (2011), Čtenářská gramotnost - Čtenářské strategie , komentáře (3) , 13 554 zobrazení

Se strategií vytváření představ (konkrétně pak s vizualizací) souvisí užitečná vizuální pomůcka, kterou využijete v hodinách, během nichž se pracuje s texty. V zahraničních zdrojích je označována jako „Graphic organisers“, do češtiny je pak tento název překládán jako grafický organizátor či organizér. Mívá různou podobu, od jednoduché tabulky až po složitější obrazce skládající se z políček, do nichž žáci vepisují požadované informace.

vennuv_diagram1

Vennův diagram

Výhodou této pomůcky je, že umožňuje žákům logicky a přehledně uspořádat informace a analyzovat jejich vzájemné vztahy. Proces uspořádání informací a myšlenek do vizuální podoby přispívá k lepšímu porozumění textu.

Typy organizátorů

Existuje nepřeberné množství grafických organizátorů. Při práci s beletristickými texty se mohou žáci pomocí organizátoru například zamýšlet nad jednotlivými hrdiny, vztahem mezi nimi či nad zápletkou a tím, jak ji autor vyřešil. Žáci mohou analyzovat příběh nebo novinový článek tím, že odpovídají na základní otázky co, kdo, kde, kdy, proč.

  Grafický organizátor: Co, kdo, kde (269,0 kB, 714 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

Kromě toho může být pomůcka používána i při rozšiřování slovní zásoby – žáci do políček například vepisují, co jim slovo asociuje, jeho definici, synonymum atd.

  Grafický organizátor: Nové slovo (261,0 kB, 556 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

Pomocí organizátorů žáci mohou analyzovat, jak je text myšlenkově uspořádán (podle jakého myšlenkového vzorce). Sem patří grafické organizátory, jejichž přehled pro vás vytvořila učitelka Ludmila Kovaříková a zároveň přidala i vhodnou formu grafického znázornění.

go_jak_je_text_organizovan_1

Organizátory se používají ve všech fázích práce s textem – před, během i po čtení. Kromě lekcí zaměřených na čtení je učitelé využijí i při psaní, a to hlavně pro plánování psaného textu, vytváří tzv. mapy příběhu (o nich se více dočtete zde: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/tvurci-psani/tp-zahranici/mapa-pribehu). Můžete je pojmout kreativně a nechat žáky, ať do organizátorů kreslí. Kromě toho můžete i vy sami popustit uzdu fantazie a pohrát si s jejich formou (mohou mít podobu kytičky, domu atd.)

Jak pracovat s touto pomůckou

1. Představte žákům tento typ pomůcky. Diskutujte o jejím přínosu.

2. Vyberte určitý grafický organizátor a objasněte jeho účel i formu (např. Vennův diagram: „Vennův diagram slouží k vyjádření shodných a rozdílných znaků, je tvořen dvěma či více částečně se překrývajícími kruhy či jinými tvary. Do překrývajících se částí píšeme, co mají dané pojmy společného, a do zbylých částí zaznamenáme, v čem se tyto pojmy liší“).

3. Vysvětlete a modelujte, jak organizátor používat, a to nejprve na známém textu a pak na textu, který obsahuje nové informace.

4. Nechte žáky vyplnit organizátor ve skupině, nejprve použijte text se známými a pak s novými informacemi.

5. Žáci diskutují o tom, co se jim na této pomůcce líbí a jak by ji mohli přizpůsobit pro práci s jinými texty.

6. Poskytněte žákům dostatek příležitostí k práci s grafickým organizátorem.

7. Motivujte žáky k tomu, aby si vytvářeli své vlastní grafické organizátory.

Tuto pomůcku si může každý učitel jednoduše vytvořit sám, a to jak ve Wordu, tak i v jiném programu. Popřípadě si ji můžete i nakreslit a okopírovat pro každého žáka. Pro inspiraci jsme pro vás připravili ještě pár dalších organizátorů, které najdete přiložené na konci tohoto článku.

Příklady grafických organizátorů najdete například na těchto zahraničních webech:

http://www.cobbk12.org/Cheathamhill/LFS%20Update/Graphic%20Organizers.htm
http://www.educationoasis.com/curriculum/graphic_organizers.htm
http://www.eduplace.com/graphicorganizer/pdf/persuasion.pdf
http://www.enchantedlearning.com/graphicorganizers/
http://www.teachervision.fen.com/graphic-organizers/printable/6293.html
http://www.edhelper.com/teachers/graphic_organizers.htm
http://www2.scholastic.com/browse/article.jsp?id=2983
http://www.writesite.org/html/organize.html

Přílohy:

  Grafický organizátor: Fakt - názor (262,0 kB, 559 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

  Grafický organizátor: Příčina - následek (260,5 kB, 485 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

  Grafický organizátor: Sled událostí (267,5 kB, 526 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

  Grafický organizátor: Odstavce (275,5 kB, 550 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

Zdroj:

• Billmeyer, R. a. Barton, M.L.: Teaching Reading in the Content Areas, if not me, then who? Aurora, Colorado 1998

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (4 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články