Mediální gramotnost v kurikulu kanadské provincie Ontario – 3. díl – Překlad: Celková a specifická očekávání pro 4. ročník

Ladislava Whitcroft, 23. 9. (2010), Mediální výchova - Inspirace ze zahraničí , 4 428 zobrazení

4. ROČNÍK

CELKOVÁ OČEKÁVÁNÍ

Na konci 4. ročníku:

1. Žáci prokáží, že rozumí různým mediálním textům.
2. Žáci identifikují některé mediální formy a vysvětlí, jak jsou v nich odpovídající konvence a postupy užívány pro vytváření určitého významu.
3. Žáci vytváří různorodé mediální texty pro různé účely a příjemce, přičemž používají odpovídající formu, konvence a postupy.
4. Žáci identifikují, v čem spočívají jejich silné stránky s ohledem na interpretaci a tvorbu mediálních textů, v čem by se mohli zlepšit a jaké strategie jim nejvíce pomohly pochopit a vytvářet mediální texty.

SPECIFICKÁ OČEKÁVÁNÍ

1. Porozumění mediálním textům

Na konci 4. ročníku:

Záměr a příjemci
Žáci identifikují záměr a příjemce různých mediálních textů (např. tato tištěná reklama má vzbudit zájem dětí o lekce karate; tyto webové stránky informují fanoušky o oblíbeném zpěvákovi; tento CD obal má oslovit hudební fanoušky/posluchače popu/rapu).

Učitelova návodná otázka: „Proč myslíš, že byl vytvořen tento text? Pro jakou věkovou či kulturní skupinu je určen? Je určen pro mužskou nebo ženskou část populace? Jak to víš?“

Usuzování/interpretace významu
Žáci používají zjevné i skryté významy k tomu, aby identifikovali význam mediálních textů (např. zjevný význam sdělovaný obalem videohry: postavy této dobrodružné hry na sebe berou velká rizika a provádí skvělé činy; skrytý význam: pokud si tuto hru koupíš, můžeš se stát součástí jejich dobrodružství a budeš se těm odvážným hrdinům více podobat).

Učitelova návodná otázka: „Jaké informace na obalu tě přiměly k tomu, že bys rád tuto hru hrál? Co sis pomyslel při pohledu na obrázky na obalu? Co myslíš, že tě více ovlivňuje – zjevný nebo skrytý význam?“ „Jaké vlastnosti sdílejí různí kladní hrdinové v televizních pořadech?“

Reakce na text a hodnocení textů
Žáci se vyjadřují k názorům, problémům a zkušenostem, které mediální texty prezentují, a nachází v textech důkazy k podpoře svých názorů (např. „Myslím, že tento dokument o lvech je jednostranný, protože je ukazuje jen jako predátory“; obhajují názor, zda určitá situační komedie či videohra odráží či neodráží realitu).

Učitelova návodná otázka: „Které části této situační komedie či videohry se ti zdály realistické a uvěřitelné? Proč? Zdálo se ti něco přehnané?“ Reprezentují postavy v tomto programu diverzitu naší společnosti? Vysvětli.“

Reakce příjemců
Žáci vysvětlí, proč různí příjemci mohou reagovat na určité mediální texty odlišně (např. podrobují zkoumání dětské knihy nebo videohry, které byly klasifikovány jako vhodné pro určitou věkovou skupinu, a navrhnou zdůvodnění této klasifikace).

Učitelova návodná otázka: „Zjisti, pro kterou věkovou skupinu je určeno DVD/video/hra, které máš rád. Je tato klasifikace správná? Proč ano / proč ne?“

Úhel pohledu
Žáci identifikují, čí úhel pohledu mediální text prezentuje či odráží, dokládají uvedené názory příklady z textu a navrhují, jak by se text mohl změnit v případě odlišného úhlu pohledu. (Vysvětlí, jak reklama sděluje určitý úhel pohledu, a popíší, jak by se mohla reklama změnit, kdyby odrážela úhel pohledu odlišných příjemců. Popíší, jak by se mohl změnit televizní program, kdyby byl vyprávěn z úhlu pohledu jiné postavy).

Učitelova návodná otázka: „Jaké obrazové materiály byste použili v reklamě na cereálie, kdybyste chtěli, aby si je rodiče koupili?“ „Čí úhel pohledu odráží váš oblíbený televizní pořad?“

Produkce
Žáci identifikují, kdo a proč vytváří různé mediální texty (např. vláda vytváří veřejná oznámení a média je bezplatně zveřejňují, aby chránila bezpečnost občanů a veřejné blaho; umělecké skupiny vytváří plakáty, čímž informují o nadcházejících událostech; vydavatelé vydávají noviny, aby informovali, ovlivnili názory lidí a vydělali peníze).

Učitelova návodná otázka: „Kde najdete veřejná oznámení? Jak se lidé dostanou k novinám?“

2. Chápání mediálních forem, konvencí a postupů

Na konci 4. ročníku:

Forma
Žáci identifikují prvky a znaky některých mediálních forem (např. televizní soutěžní pořad: konferenciér/ka, soutěžící, ceny; přírodopisný televizní program: venkovní prostředí, zvířecí „hrdinové“, komentář, doprovodná hudba; billboard: rám, velká plocha, barvy, obrazy, grafika, slova, typ písma a interpunkce).

Učitelova návodná otázka: „Co očekáváte, že uvidíte v televizním soutěžním pořadu či v přírodopisném televizním programu?“ „Co vás na tomto billboardu okamžitě zaujalo?“

Konvence a postupy
Žáci identifikují konvence a postupy užívané v některých známých mediálních formách a vysvětlí, jak přispívají ke sdělení určitého významu (např. filmy a videa užívají záběry zblízka, aby ukázaly detaily, střední a dlouhé záběry, aby ukázaly lidi a věci ve vzájemné souvislosti, vysoké a nízké úhly záběru kamery, aby vytvořily iluzi velikosti nebo umělecké efekty; zvuky přírody se užívají k vytváření realistických efektů a hudba v pozadí k evokaci určité nálady).

Učitelova návodná otázka: „Jaký druh hudby byste použili v reklamě na kolo? Proč?“

3. Tvorba mediálního textu

Na konci 4. ročníku:

Záměr a příjemci
Žáci detailně popíší téma, záměr a příjemce mediálních textů, které chtějí vytvářet (např. album různých fotografií, které pomohou spolužákům pochopit, jak jsou ve fotografiích a filmech užívány různé úhly záběru a vzdálenost).

Forma
Žáci identifikují odpovídající formu, která bude vyhovovat záměru a příjemcům mediálních textů, které chtějí vytvářet (např. plakát inzerující školní přehlídku výtvorů z přírodovědných předmětů; leták, který se žáky pokouší povzbudit, aby se do přehlídky zapojili).

Učitelova návodná otázka: „Proč je plakát lepší prostředek k inzerování přehlídky a leták je vhodnější ke sdělení, jak se mohou žáci zapojit?“

Konvence a postupy
Žáci identifikují vhodné konvence a postupy pro mediální texty, které chtějí vytvářet (např. stolní hra vztahující se k určité studijní jednotce kutikulárního předmětu může obsahovat seznam pravidel hry; desku, na níž bude jméno hry, cesta pohybu, překážky a cílová čára; vizuální detaily, které osloví plánované uživatele).

Učitelova návodná otázka: „Jaké jsou základní prvky této formy? Zahrnuli jste všechny?“

Produkce mediálních textů
Žáci produkují mediální texty pro specifické příjemce a se specifickým záměrem, přičemž užívají několik jednoduchých forem a odpovídající konvence a postupy:
(např.
• různé snímky ukazující různé úhly a vzdálenosti spolu s komentářem k jejich možnému užití;
• básničku; oznámení nebo leták, které byly vytvořeny na počítači kombinací textu s obrázky nebo fotografiemi;
• cvičnou televizní reklamu na oblíbené cereálie, hračku nebo knihu;
• článek v novinách, který obsahuje fotografii a titulek;
• stolní hru, která se vztahuje k určité kurikulární studijní jednotce, jako například přírodní vědy či zdraví;
• obrázkovou knihu, která by se mohla použít při výuce mladších ročníků;
• grafickou podobu scénáře identifikující zvuky, efekty, obrazy a dialogy, které budou užity během natáčení určité scény z románu).

4. Reflexe vlastních dovedností v oblasti mediální gramotnosti

Na konci 4. ročníku:

Metakognice
V počáteční fázi s podporou a vedením žáci identifikují, které strategie jim nejvíce pomohly při určování významu a tvorbě mediálního textu, a vysvětí, jak tyto a jiné strategie přispívají k tomu, aby se zlepšila jejich schopnost vnímat, poslouchat a vytvářet mediální texty.

Učitelova návodná otázka: „Jaké dovednosti používáte před, během a po práci s mediálními texty či při jejich tvorbě? Ujistěte se, že jste použili všechny potřebné dovednosti v případě textů, které užívají více než jednu formu: např. televize užívá zvuk, obrazy a někdy tištěné slovo.“

Schopnost spojování
V počáteční fázi s podporou a vedením žáci vysvětlí, jak jim jejich dovednosti v oblastech poslechu, mluvení čtení a psaní pomáhají určit význam a vytvářet mediální texty.

Učitelova návodná otázka: „Když si po zhlédnutí filmu o něm něco přečteš nebo napíšeš, pomůže ti to odhalit nové souvislosti?“

Zdroj:

• The Ontario Curriculum, Grades 1 – 8, Language: http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/language18currb.pdf

Další díly seriálu:

• Mediální gramotnost v kurikulu kanadské provincie Ontario – 4. díl – Překlad: Celková a specifická očekávání pro 8. ročník: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/medialni-vychova/mv-zahranici/medialni-gramotnost-ontario-4
• Mediální gramotnost v kurikulu kanadské provincie Ontario – 2. díl – Překlad: Celková a specifická očekávání pro 1. ročník: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/medialni-vychova/mv-zahranici/medialni-gramotnost-ontario-2

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (zatím nehodnoceno)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.