Příprava na vyučování: Zpravodajská a reklamní informace

Dalibor Dudek, 20. 5. (2011), Mediální výchova - Tipy do výuky , 7 444 zobrazení

Pojďme žákům nabídnout spolu s příkladem konkrétního textu otázky, na které by mohli hledat odpovědi tak, aby více porozuměli mediálnímu sdělení. Aby se naučili ptát a přemýšlet hlouběji než v rovině líbí – nelíbí.

Foto: Dalibor Dudek

Foto: Dalibor Dudek

Sledujeme-li jakékoli mediální sdělení, ať již zpravodajství, film, či reklamu, velmi pravděpodobně se nad ním zamýšlíme…

Usilujeme o pochopení mediálních informací. Chceme porozumět lidem, kteří je vytvořili; poznat úmysly, se kterými k nám skrze média přicházejí. Chceme přijít na kloub ději, slovům, obrazům, zvukům a jejich významům (včetně těch skrytých). V duchu se zamýšlíme a klademe si mnohé otázky.

Přestože se naše interpretace často liší od pohledu mnoha jiných lidí (což souvisí se znalostmi, zkušenostmi i preferovanými hodnotami), používáme pravděpodobně velmi podobné otázky. Nač se ptáme? Co nás v danou chvíli zajímá?

Vzdělávací oblast, obor, průřezové téma nebo vyučovací předmět:

 • Jazyk a jazyková komunikace, Mediální výchova

Ročník:

 • 7. ročník ZŠ

Cíl základního vzdělávání, kterého je ve vyučovací jednotce dosahováno:

 • Podněcovat žáky k logickému uvažování a řešení problémového úkolu.

Jedna klíčová kompetence, která je rozvíjena ve vyučovací jednotce:

 • Žák porovnává a kriticky posuzuje.

Použité metody:

 • Obsahová analýza textů
 • Výklad
 • Skupinové a týmové diskusní aktivity

Podrobný popis vyučovací jednotky:

Nejvyšší hladina Bloomovy taxonomie kognitivních cílů, které je dosahováno:

 • Žáci posuzují na základě vlastních zkušeností, znalostí a preferovaných hodnot mediální informace (hladina hodnocení).

Očekávaný výstup vzdělávacího oboru:

 • Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr autora sdělení.

Učivo:

 • Mediální informace, skrytá informace, zpráva, reklamní sdělení, cílová skupina

Rozsah vyučovací jednotky:

 • 45 minut

Pomůcky:

 • Sada pracovních listů pro každého žáka, internet, balicí papír, fixy.

Cíl vyučovací jednotky:

 • Vést žáky k hlubšímu porozumění mediální informaci, účinné komunikaci a kvalitní prezentaci.

Průběh vyučování:

1. Hodinu jsem uvedl pro motivaci promítnutím humorného spotu na novinářské téma: Pazderková, Iva: Blbá blondýna – tentokrát novinářka: http://ona.idnes.cz/krasa.aspx?c=A081222_114011_ona_krasa_klj

2. Úvodním slovem jsem přiblížil téma: „mediální informace“ a dotkl se i pojmů skrytá informace, zpráva, reklamní sdělení, cílová skupina, které jsou součástí pracovního listu. Žáci vyvozovali význam pojmů na základě své zkušenosti, postupně jsme je upřesnili ve volné diskusi.

3. Žáky jsem rozdělil do čtyř pracovních skupin, jako klíč k rozdělení mi posloužily lístečky s rozstřiženými názvy čtyř časopisů pro děti a mládež (21. STOLETÍ – JUNIOR, ABC, SVĚTÝLKO, IN!). Žáky tak postupně seznamuji s názvy řady časopisů, ke kterým si ve volné chvilce vyhledávají více informací, případně si je půjčují. Nabízím jim alternativu k časopisům, které u nich vídám. Všímáme si také časopisů internetových.

4. Každý žák určité skupiny obdržel pracovní list, který obsahuje buď ukázku reklamního sdělení (časopis pro dívky nebo místní rozhlas), nebo aktuální zpravodajskou informaci. Žáci se nejprve samostatně zamýšleli nad textem v souvislosti s otázkami na pracovním listu a na otázky si připravili písemné odpovědi.

5. Následně se navzájem v rámci skupiny seznámili se svými závěry.

6. Na balicí papír připravili přehled shodných i rozdílných názorů. Spodní čtvrtinu balicího papíru nechali prázdnou pro doplňující informace od ostatních žáků. Prezentaci doplnili kresbičkou, charakterizující jejich téma. Jedním z úkolů bylo rozlišit, zda jde o informace zpravodajského nebo reklamního charakteru.

7. Připravili stručnou prezentaci pro ostatní.

8. Na úvod prezentace přečetli žáci pro ostatní ukázku, se kterou pracovali. Dali ostatním žákům možnost vyjádřit se k dané ukázce (ti současně svůj názor zaznamenali na barevný lepicí papírek); závěr patřil opět prezentaci – žáci představili ostatním skupinám své shrnuté odpovědi. Při některých prezentacích hrála významnější roli i kresbička.

9. Skupiny se postupně vystřídaly. Balicí papíry s prezentacemi jsme vystavili ve třídě v dosahu očí i rukou.

10. Po prezentacích měli žáci možnost své názory na barevných lepících připojit k ostatním prezentacím na balicích papírech. Také proto, že někteří nestačili svůj názor formulovat nebo na ně již nedošlo vzhledem k času a bylo by chybou, kdyby jejich názor nenašel své místo.

11. Závěrem jsme stručně zhodnotili hodinu a uložil jsem domácí úkol:

V tištěné, či elektronické podobě denního tisku nebo časopisů najdi jednu zpravodajskou a jednu reklamní informaci a přines ji na následující hodinu. U obou se pokus odpovědět na otázku: Jaké hodnoty (poselství) mediální sdělení nabízí / jakými se zabývá?

Reflexe a poznámka na závěr

Otázky směřované na žáky na závěr hodiny:

 • Dozvěděli jste se něco nového?
 • Co vás zaujalo?
 • Čím byste se chtěli zabývat v souvislosti s médii v dalších hodinách?
 • Odpovězte si v duchu, kolik bodů z deseti možných byste si dnes dali za:

√ pozornost,
√ aktivitu,
√ spolupráci?

Pro žáky jsem měl připraveny vzorky časopisů, dle jejichž názvů se dělili do skupin. V průběhu hodiny jsem je nabízel těm žákům, kteří již byli s prací hotovi nebo byli neklidní. Někomu posloužily časopisy následně při práci na domácím úkolu.

Přílohy:

Do textů lze zasahovat a upravovat jejich náročnost podle věku dětí.

  Pracovní list Časopis pro dívky: Už máš plány na příští týden? (263,0 kB, 227 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

  Pracovní list Místní rozhlas: Závěr školního roku prostě musíte oslavit! (262,0 kB, 197 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

  Pracovní list s otázkami (269,0 kB, 225 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

Doporučuji vybrat pro žáky nejméně dvě aktuální zpravodajské informace a vytvořit z nich pracovní listy. Aktuální i náročnější texty lze například získat na http://www.pravednes.cz/.

Zdroje:

Doporučené zdroje:

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (3 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.