Školní knihovna jako informační studijní centrum

Silvie Kratochvílová, 18. 11. (2010), Čtenářská gramotnost - Školní knihovny , 7 102 zobrazení

Co škola, to jiné využití školní knihovny. Na základní škole v Kunraticích slouží knihovna jako informační centrum, kde probíhá nejen výuka, ale i doučování žáků, pro něž čeština není rodným jazykem. Knihovna je využívána při realizaci různých projektů a při psaní závěrečných prací žáků devátých ročníků. Na fungování knihovny jsme se zeptali paní zástupkyně Jitky Kopáčové.

Jak dlouho školní knihovna funguje?

S panem ředitelem jsme začali ve škole pracovat před třemi roky a budování kvalitní knihovny bylo vždy naší prioritou. Uvědomujeme si, že knihovna se výrazně podílí na rozvoji studijních návyků a čtenářství. Knihovna zatím není rozhodně v takovém stavu, v jakém bychom si ji představovali. Je nutné ji dovybavit novými knihami, zejména naučnými a encyklopediemi.

Kdo se o knihovnu stará?

Naše knihovnice, bývalá učitelka školy, která je již v důchodu. Je zaměstnaná na dohodu, na téměř celý úvazek.

Jaká je její náplň práce?

Pomáhá zejména při doučování vietnamských žáků, kteří její pomoc sami vyhledávají. Pracuje s nimi po vyučování, dělají úkoly nebo dobírají látku. Rodiče těchto žáků totiž často nemluví česky. Denně sem dochází okolo deseti vietnamských žáků. Knihovnice má za úkol komunikovat s učiteli, kteří dochází do knihovny několikrát za rok a s žáky si zde čtou. Zároveň tu probíhají různé aktivity. Vyučující s knihovnicí letos organizovali tzv. autorská čtení se všemi ročníky od čtvrté třídy výš.

Jak autorská čtení probíhají?

Během hodin češtiny žáci vytvořili různá dílka. Každý ročník měl něco jiného, malé děti například psaly pohádku na základě různých klíčových slov. Tři vybraní žáci z každé třídy četli svá dílka před žáky jiných tříd (většinou paralelních) a každé dítě mělo za úkol zhodnotit práci a přednes na základě dotazníčku, který paní knihovnice vytvořila. Hodnocení žáci odevzdali autorovi, který si to pak mohl přečíst. Bylo zajímavé sledovat nejen veřejné prezentace, ale i hodnocení žáků, které se celkem vydařilo. U menších dětí to proběhlo bez nejmenších komplikací, trochu obavy jsem měla z prezentování osmáků před deváťáky, ale příjemně mě překvapilo, že to fungovalo. Prezentující se nestyděli, dokázali se prodat. Jejich starší spolužáci je nezesměšňovali a snažili se je správně hodnotit, i když to zatím moc neumí. Prezentace na veřejnosti i hodnocení druhých se musí kultivovat.

Využíváte knihovnu i pro jiné odpolední aktivity?

V knihovně probíhaly jednou měsíčně tzv. anglické čtenářské dílny, kterých se účastnilo asi 20 dětí. Z grantu jsme nakoupili anglické knížky různých úrovní. Během čtenářské dílny si žáci čtou v angličtině a pak o své četbě hovoří s ostatními (v malých skupinkách). Probíhalo to dobře, děti si na konci roku samy zvládly vybrat knihy dle své úrovně a povídat si o nich. Čtenářské dílny probíhaly také během hodin angličtiny, a to jednou za tři týdny.

A využití knihovny při studiu žáků?

Máme tu počítače pro polovinu třídy, takže výuka někdy probíhá tady. Knihovnu žáci využívají při tvorbě referátů. Mají tu k dispozici různé zdroje, ze kterých čerpají při tvorbě referátů a jiných větších prací. Nutíme tak žáky, aby se místo kopírování z internetu zaměřili na práci s písemnými zdroji.

Při jakých příležitostech žáci takové práce píší?

Ve škole probíhají tzv. oborové dny. Pět dní během školního roku je věnováno různým oborům. Žáci si jeden z nich vyberou. Oborové dny mají část prožitkovou, poté mají žáci za úkol sbírat informace a závěrečným výstupem je tzv. oborová práce, taková malá diplomka, která musí mít určitou formální a obsahovou úroveň. Práci žáci prezentují před ostatními v úzkém kruhu a žáci devátých ročníků ji obhajují před komisí. Práci mohou psát zde ve studovně, kde mají k dispozici jak počítač, tak i potřebnou literaturu.

Je knihovna volně přístupná veřejnosti?

Bohužel není. Slouží pouze žákům naší školy. Původně jsme chtěli, aby i obecní knihovna byla zde ve škole, ale nemáme k tomu prostory. Navíc je místní knihovna nově zrekonstruovaná. Knížky domů si tu půjčují zejména žáci prvního stupně. Škola se však před veřejností rozhodně neuzavírá, ve školním klubu probíhal například celý rok filmový klub s následnými diskusemi o shlédnutých filmech.

Některé školy mají knihovničky přímo ve třídách, jak je to u vás?

My máme také knihovničky ve třídách a žáci je hojně využívají.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Chtěli bychom zmodernizovat náš systém výpůjček a zanést knihy do počítače. Letos jsme z fondu vyřadili „rudou literaturu“ a nechali jsme zde jen tu hodnotnou. Dále chceme fond doplňovat o literaturu studijního charakteru, encyklopedie atd. Chceme také zpřístupnit závěrečné práce žáků. Budeme pokračovat v autorských čteních, čtenářský klub a dílny přesuneme do knihovny a rozšíříme nabídku aktivit. Naším cílem je také vymyslet další akce, které žáky přitáhnou ke knihám.

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (4 hlasů, průměr: 4,75 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.