Knihy k projektovému vyučováni – 5. díl – Lenka Dujková a kol.: Vzdělávací program Začít spolu

Radek Sárközi, 20. 9. (2010), Projektové vyučování - Zdroje k tématu , 7 769 zobrazení

„Začít spolu“ se v Česku uplatňuje od roku 1994 v mateřských školkách a od roku 1996 také na základních školách. Zatím vyšly dvě knihy o tomto původně americkém inovativním programu – jedna pro vychovatelky MŠ a druhá pro učitelky I. stupně ZŠ. Spoustu praktických tipů do výuky zde najdou i učitelé II. stupně základních škol.

Český projekt Začít spolu je odnoží mezinárodního programu Step by step, který se zrodil v USA jako program pro efektivnější integraci menšin. Tento projekt má velmi blízko k alternativním a reformním směrům ve vzdělávání – waldorfskému školství, montessori nebo freinetovské pedagogice. Je stejně jako ony orientován na žáka, nikoliv na učivo, jak je tomu dodnes na většině českých škol.

Začít spolu nabízí ucelený soubor didaktických metod, které lze uplatnit na všech stupních škol v souladu s platnými osnovami. Zmíněné publikace navíc srovnávají program Začít spolu s rámcovými vzdělávacími programy. Z toho srovnání vyplývá, že Začít spolu plní vrchovatou měrou většinu reformních cílů, které jsou v RVP vytyčeny.

Zajímavá je i odborná studie, která si vzala za úkol ověřit účinnost programu Začít spolu, což nemá v Čechách obdoby. Poprvé se v ní dlouhodobě srovnává vzorová skupina žáků „běžné“ mateřské školy a mateřské školy s programem Začít spolu. Výsledkem je potvrzení přínosu tohoto inovativního programu pro vyvážený rozvoj osobnosti dítěte. Děti vzdělávané v programu Začít spolu „řešily problémy na složitější úrovni, měly větší počet nápadů vedoucích k řešení, navrhovaly větší počet originálních řešení, podávaly odvážnější řešení a měly srozumitelnější kresebné zpracování i slovní popis řešení“. Tyto děti měly rovněž vyšší úroveň intelektových schopností (především v chápání souvislostí), byly více sebejisté, uvolněnější, citlivější k druhým, aktivnější, iniciativnější a spontánnější. Měly také lepší komunikační dovednosti, byly vstřícnější k ostatním, méně konformní a podřídivé vůči autoritě. To rozhodně nemůže být překvapením, protože běžná škola si zmíněné cíle skoro vůbec neklade. Nemůžeme tedy čekat, že by je byla schopna jaksi mimoděk naplnit.

Co učitelé v obou knihách najdou? Především praktické tipy, jak jednotlivé metody programu Začít spolu realizovat v praxi. Jak přejít od dominantního postavení učitele k vzdělávání orientovanému na dítě. Jak zlepšovat atmosféru ve třídě i škole. Jak v průběhu vzdělávání respektovat žákovu individualitu, např. jeho temperament nebo styl učení. V programu Začít spolu je klíčové vytvoření podnětného prostředí. Běžnou třídu nahrazuje místnost rozdělená na centra aktivit, např. centrum čtení, pokusů a objevů, psaní, matematiky, místo pro společná setkávání nebo kreativní (ateliér), relaxační a hrací (kostky) centrum. Učitel v každé třídě vytváří s dětmi pravidla, která budou všichni dodržovat a která jsou zformulována tak, aby jim žáci rozuměli. Výuka je založena na projektech (detailně je představen projekt Sluneční soustava). Hodnocení probíhá slovní formou (opět nechybějí příklady různých forem vysvědčení se slovním hodnocením). Důležité je také vytváření žákova portfolia (sbírka jeho prací – kreseb, slohových prací atd.), které si mohou prohlédnout rodiče. Na spolupráci školy s rodinou je vůbec kladen velmi velký důraz a má často neformální podobu (zajímavé je vyhodnocení ankety mezi rodiči, co od školy, vzdělávání a učitelů očekávají). Program také umožňuje integraci dětí znevýhodněných, postižených, talentovaných nebo jakkoliv odlišných.

Vedle Moderního vyučování Geoffreye Petyho považuji obě publikace o programu Začít spolu za základní didaktické příručky, které by neměly chybět v knihovně žádného pedagoga, i když právě jeho škola není do projektu zapojena.

Zdroje:

• Gardošová, Juliana – Dujková, Lenka a kol: Vzdělávací program Začít spolu, Metodický průvodce pro předškolní vzdělávání, Portál, Praha 2004
• Krejčová, Věra – Kargerová, Jana a kol: Vzdělávací program Začít spolu, Metodický průvodce pro I. stupeň základní školy, Portál, Praha 2004
• Step by step: http://www.sbscr.cz

Další díl seriálu:

• Knihy k projektovému vyučováni – 4. díl –  Ruiz Miguel: Čtyři dohody – kniha moudrosti starých Toltéků: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/projektove-vyucovani/pv-zdroje-k-tematu/knihy-4

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (zatím nehodnoceno)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.